产品展示
 
  ND 系列     HD 系列     TD 类     PA 系列     D 类     DA 系列    

  KES 系列     E85     CS-455     F-系列     F215     S 系列    

 
产品特征: 1.TD类电路,2通道2U和3U设计,提供1200W, 1800W,2000....
 
产品特征: 1.采用ClassH模拟电路,2通道设计,提供  1770w,21....
 
产品特征: 1.采用ClassH模拟电路,4通道&2U设计,提供600w,800w,多种功....
 
....
 
产品特征: 1.H类电路,2通道2U设计,提供500W,700W,1000W选择 2.高电压环....
 
产品特征: 1.采用ClassH模拟电路,4通道&2U设计,提供 400w,60....
 

首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:1/1页 共有6种商品 转到

 
中山市世界杯国足排名制造敞-----专业世界杯第二轮制造厂 备案号:粤ICP备2021012874号-1